Sousedské večeře i programová ohniska pro bloudící máme zanesena v mapách! A jak je vidět, náš věhlas nás přerůstá a máme jeden bod už i v Praze. Mapy jsou k nalezení v jednotlivých sekcích.