GDPR

V rámci registrace na sousedskou večeři v rámci Evropského dne sousedů 2023 (dále jako „EDS“), nám poskytujete své osobní údaje v rozsahu: celé jméno, kontaktní emailová adresa a kontaktní telefon.

Všechny uvedené údaje zpracovává pořadatel EDS - Plzeň 2015, zapsaný ústav (dále jako „pořadatel“), jakožto správce osobních údajů výhradně za účelem realizace EDS (koordinace účastníků EDS, komunikace) a informování o dalším ročníku EDS. Pořadatel údaje využívá pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění příprav a hladkého průběhu EDS, jakož i své navazující marketingové aktivity týkající se EDS 2023-24.

Další informace o způsobu a podmínkách zpracování osobních údajů ze strany pořadatele EDS jsou uvedeny na odkaze: https://www.depo2015.cz/gdpr